Canone patrimonial de esposiziun publizitara

La dita ICA S.r.l da La Spezia, conzescionara dl sorvisc de scodimënt dl canone patrimonial de esposiziun...

data de publicaziun:

31/12/2022

tëmp de letöra

1 menüt

temesc
categories

La dita ICA S.r.l da La Spezia, conzescionara dl sorvisc de scodimënt dl canone patrimonial de esposiziun publizitara tl comun da Badia, lascia al savëi chisc numeri dl telefonn, fax, e-mail y misciun de posta direç por denunzies, comunicaziuns, reclamaziuns, domandes y ater, reverdënç la cuta suradita:

ICA S.r.l.

Str. Medici, 60/B

36100 Vicenza

Tel.: +39 0444 922587

Fax: +39 0444 927120

E-mail: ica.vicenza@icatributi.it

L'responsabl de zona é l'signur Bedin Mario

Al vëgn recordè che les esposiziuns publizitares provisores o permanëntes mëss dagnëra gní denunziades al conzescionar por la scodida dl canone patrimonial de esposiziun publizitara, dita ICA srl da Vicenza (vëiga formular dessot).

 

Cun la denunzia al conzescionar por la scodida dl canone patrimonial de esposiziun publizitara prëibel informé por conoscënza ince le comun ( info@comune.badia.bz.it ).

Formular por la denunzia de esposiziuns publizitares

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 28/05/2024, 10:25