Cutes

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Cutes

En evidënza

resultac: 42
Novités - 09/07/2024

Avis - archirida de n colaboradú

Le comun de Badia chir na porsona por le sorvisc de letöra di cumpedadus dal’ega tl Comun tratan i mëisc...

Novités - 31/12/2022

Canone patrimonial

Regolamënt sura le canone patrimonial de conzesciun, autorisaziun o esposiziun publizitara y dl...

Novités - 31/12/2022

Canone patrimonial de esposiziun publizitara

La dita ICA S.r.l da La Spezia, conzescionara dl sorvisc de scodimënt dl canone patrimonial de esposiziun...

Novités

resultac: 10
Novités - 09/07/2024

Avis - archirida de n colaboradú

Le comun de Badia chir na porsona por le sorvisc de letöra di cumpedadus dal’ega tl Comun tratan i mëisc...

Novités - 31/12/2022

Canone patrimonial

Regolamënt sura le canone patrimonial de conzesciun, autorisaziun o esposiziun publizitara y dl...

Novités - 31/12/2022

Canone patrimonial de esposiziun publizitara

La dita ICA S.r.l da La Spezia, conzescionara dl sorvisc de scodimënt dl canone patrimonial de esposiziun...

Novités - 31/12/2022

Cuta Comunala de Sojornanza

Regolamënt reverdënt la Cuta Comunala de Sojornanza Regolamënt d'esecuziun sön la...

Novités - 31/12/2022

Cuta de sojornanza (D.P.J.R. 20 otober 1988, n. 29/L)

Deplö informaziuns sön www.gvcc.net

Novités - 31/12/2022

Cuta de sojornanza sön secundes ćiases

La cuta de sojornanza vëgn aplicada ai proprietars, usufrutuars y locatars de apartamënç nia residënç...

Eventi

resultac: 0

Appuntamenti

resultac: 0

Aministraziun

resultac: 2
Ciamps aministratifs

Ofize dles cutes

Orars de daurida al publich: Danmisdé: dal lünesc al vëindres dales 08:00 ales 12:30 Domisdé: lönesc...

Servizi

resultac: 1
Sorvisc

PagoPA

Pur che pa Dütes les zitadines y i zitadins che mëss fá n paiamënt a bëgn dl Comun o dla Comunité comprensoriala....

Documënc y dac

resultac: 29
Documënc y dac - 28/05/2024

Decret dl Presidënt dla Provinzia n. 2 di 15 jenà 2015 - Modaziun dl regolamënt d'esecuziun sön la cuta comunala de sojornanza

Decret dl Presidënt dla Provinzia n. 2 di 15 jenà 2015 - Modaziun dl regolamënt d'esecuziun sön la cuta comunala de sojornanza
Documënc y dac - 28/05/2024

Delibera dl Consëi de Comun n. 44 di 20/10/2014 - IMI - determinaziun dles alicuotes y detraziuns por l'ann 2014 y che vëgn do

Delibera dl Consëi de Comun n. 44 di 20/10/2014 - IMI - determinaziun dles alicuotes y detraziuns por l'ann 2014 y che vëgn do
Documënc y dac - 28/05/2024

Deliberaziun dl Consëi de Comun nr. 69 di 30.11.2015 - Determinaziun dles alicuotes y detraziuns por l'ann 2016 y de chi che á da gní

Deliberaziun dl Consëi de Comun nr. 69 di 30.11.2015 - Determinaziun dles alicuotes y detraziuns por l'ann 2016 y de chi che á da gní
Documënc y dac - 28/05/2024

Deliberaziun dla junta de comun n. 93 di 26.05.2014: Nominaziun dl responsabl por la cuta comunala imobiliare (CCI)

Deliberaziun dla junta de comun n. 93 di 26.05.2014: Nominaziun dl responsabl por la cuta comunala imobiliare (CCI)
Documënc y dac - 28/05/2024

Denunzia de n apartamënt

Denunzia de n apartamënt
Documënc y dac - 28/05/2024

Detlaraziun IMI

Detlaraziun IMI

Luoghi

resultac: 0

Focus

resultac: 0

Gallerie

resultac: 0